Ogłoszenie

    Gmina Łask  informuje,

że zadanie pn.  „Zakup i montaż urządzeń podczyszczających

na wylotach  kanalizacji deszczowej – wylot K-1 w Łasku”  

zrealizowano przy pomocy  środków finansowych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.