Ogłoszenie o sesji

W dniu 27 czerwca 2012 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek XXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku XXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 17 maja 2012 r. do 13 czerwca 2012 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Łask, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łask na okręgi wyborcze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/186/12 w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2011.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia służebności gruntowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Rokitnicy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2012 r.
 18. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Korespondencja i sprawy różne.
 21. Zakończenie XXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Wstęp na sesję wolny.