Ogłoszenie

Gmina Łask informuje, że

zadanie pn. „Budowa ulicy  Łącznej i Pięknej w Łasku - I etap kanalizacja  deszczowa”  zrealizowano przy pomocy  środków finansowych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.