Ogłoszenie

Gmina Łask informuje, że

zadanie pn.  „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
 w ul. Chabrowej i ul. Batorego w Łasku”
 zrealizowano przy

pomocy  środków  finansowych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.