Ogłoszenie

Gmina Łask informuje, że

zadanie pn.  „Budowa wodociągu w miejscowości Ostrów”

zrealizowano  przy  pomocy  środków  finansowych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
       i Gospodarki Wodnej w Łodzi.