Ogłoszenie

Gmina Łask informuje, że

zadanie pn.  „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łasku - Kolumnie
     ul. Ogrodowa”
  zrealizowano przy pomocy środków finansowych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi.