Ogłoszenie

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy

Asystent Rodziny

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko

Asystenta rodzinnego

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zawiadamia, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodzinnego zostały wybrane następujące osoby:

 

  1. Pani Dorota Ignaczewska

  2. Pani Żaneta Grzelińska

 

Załączniki: