Odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt

Gmina Łask zawarła umowę z firmą Przedsiębiorstwo „JASTA” spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Pawłowska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski na odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt z terenu gminy Łask w 2018 roku.

Jednocześnie nadmieniamy, iż odbiór padłych zwierząt gospodarskich jest bezpłatny i w ramach umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa firma pomaga dokonać wszelkich formalności związanych z wyrejestrowaniem zwłok zwierząt w biurze powiatowym ARiMR. W przypadku padnięcia zwierzęcia rolnik zgłasza ten fakt do:

Przedsiębiorstwa „Jasta” sp. z o.o. - Zakładu Utylizacji Padłych Zwierząt w Danielowie 5, 97-360 Kamieńsk pod nr telefonów: 800060333; 44 6817586; 691698900; faks 44 6817581.