Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Publikujemy obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji Nr 207/18 z 31.10.2018 r. – pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 w km 7,140 – 43,068.  

Załączniki: