Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 26 w Łasku z dnia 11 maja 2015 r.

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych z dnia  14 grudnia 1995 r. (Dz. U 2014 poz. 1079) i § 15 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów  do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do wiadomości członków izby rolniczej, że w wyborach  do Rady Powiatowej  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień  31 maja 2015r. w dwumandatowym okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy Łask zarejestrowani zostali następujący kandydaci:

  1. Mrowińska Monika
  2. Nowicki Jacek 
  3. Ratajczyk Iwona
  4. Witaszczyk Tomasz

 

 

 

   Przewodniczący Komisji Okręgowej

   Ewa Krysiak-Miksa