Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku.

 

Załączniki: