Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Łask” jako rozwiązanie modelowe dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnieniem adaptacji dorzeczy  do zmiany klimatu do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Załączniki: