Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19.

Załączniki: