Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Mauryca i Teodory, gmina Łask.

Załączniki: