Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o podjęciu uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19.

 

Załączniki: