Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 2.

Załączniki: