Obwieszczenie Burmistrza Łasku

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska, gmina Łask wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki: