Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska, gmina Łask (teren przy drodze powiatowej ul. Batorego) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki: