Obwieszczenie Burmistrza Łasku

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki: