Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu Miejskiego w Łasku w celu załatwiania spraw przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta znajdującej się na parterze budynku, sala nr 100.
W pierwszej kolejności pracownik Biura Obsługi Interesanta przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie.
Powiadomiony pracownik z danego wydziału, udaje się niezwłocznie do Biura Obsługi Interesanta w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

W Biurze Obsługi Interesanta są udostępnione dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

 

OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. nr 182, poz. 1228).

Urząd Miejski w Łasku nie dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza PJM, w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem   lub za pomocą osoby przybranej w Biurze Obsługi Interesanta lub  wykorzystując poniższe dostępne środki komunikacji.

Dostępne środki komunikacji: e-mail: um@lask.pl lub za pomocą komunikatora internetowego SKYPE, poprzez identyfikator „prac_boi_umlask”.

Wysłanie SMS lub MMS na nr telefonu 661359368 lub faxsem na nr 48 43 676-83-88, lub 48 43 676-83-87.

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: ePUAP.gov.pl.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesanta nr tel. 48 43 676-83-78 lub 79.

Kontakt z Urzędem Miejskim w Łasku Telefon centrala 48 43 676-83-00.

 

UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE

Urząd Miejski w Łasku posiada rozwiązania architektoniczne ułatwiające przemieszczenie się osobom z dysfunkcją ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich:

  • podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd z parkingu do budynku Urzędu do Biura Obsługi Interesanta zlokalizowanego na parterze budynku,
  • podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd z holu do pomieszczeń na parterze,
  • możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim na piętra za pomocą urządzenia "schodołaz",
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych - parter budynku,
  • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane przy wjeździe na parking Urzędu przy ul. Warszawskiej 14,
  • miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na wewnętrznym parkingu Urzędu wjazd od ul. 9 Maja.