Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Łasku

Dyrektor Łaskiego Domu Kultury Pan Adam Łoniewski 30.06.2020 r. zwrócił się do Burmistrza Łasku z prośbą o przyjęcie rezygnacji z pełnienia funkcji z dniem 31.08.2020 r. Swoją decyzję podparł ważnymi względami osobistymi. Rezygnacja została przyjęta.