Oświadczenie Burmistrza Łasku w sprawie publikacji Mojego Łasku „Co się stanie z plażą w Kolumnie?” - AKTUALIZACJA

W związku z ukazaniem się na stronie internetowej Mojego Łasku informacji dotyczących wyrażenia zgody na rzekome zabudowanie plaży „Pod Bykiem” (treść materiału) oświadczam:

  1. Wydana zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa decyzja nie likwiduje istniejącej plaży. Burmistrz, jako organ administracji publicznej musi działać na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). I jeżeli obywatel składa wniosek, to musi sprawę załatwić, kierując się wyżej wymienioną zasadą.
  2. Działka jest własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie. Stwierdzenie, że „nie wiadomo do dziś czyją własnością jest ta działka” to oczywiste kłamstwo. Działka jest własnością OSP w Kolumnie, co jest potwierdzone księgą wieczystą, a sprawę rozstrzygnął Sąd. Nigdy w żadnej formie (np. jako świadek) nie uczestniczyłem w jakimkolwiek postępowaniu dotyczącym ustalenia właściciela tej nieruchomości.
  3. Nigdy nie pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
  4. Doprawdy zadziwia mnie nienawiść, jakiej adresatem stała się moja skromna osoba. Nie można bezkarnie, stosując tak oczywiste kłamstwa, szargać czyjeś dobre imię. To szczególnie niegodziwe postępowanie.

 

AKTUALIZACJA (09.01.2020 r.)

Po pokazaniu oczywistych kłamstw, należy dla Państwa wiedzy przybliżyć pewne fakty.

Działania niektórych osób i eskalacja emocji doprowadziły do dramatycznego podziału mieszkańców Kolumny. Strażacy to nie mieszkańcy Marsa, lecz członkowie lokalnej społeczności.

Wielokrotnie (do różnych organów) mieszkańcy Kolumny donosili na OSP, że działka zaniedbana, zaśmiecona, stąd decyzja OSP o sprzedaży swojej własności.

Tylko człowiek niegodziwy lub zakłamany może nie dostrzec zasług OSP Kolumna dla miejscowego środowiska. I przy pożarach, i przy akcjach ratowniczych widziałem strażaków z Kolumny niosących pomoc mieszkańcom. Dziś robi się z nich wrogów miejscowego środowiska.

Gdzie logika? Jeżeli działka jest własnością prywatną, to właściciel ma prawo ją ogrodzić.

Na koniec dodam, że nieprawdą jest, iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi podlega Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi.

 

 

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek