O projekcie

Gmina Łask jest jednym z 14 partnerów międzynarodowego projektu pod nazwą Ensure, czyli Europejska Sieć Współpracy i Solidarności Na Terenach Wiejskich. Partnerzy spełnili kryteria Europejskiej Komisji i obecnie rozpoczynają dwuletnią współpracę! Partnerzy pochodzą z 13 krajów- 12 z nich to członkowie Unii Europejskiej, a dwa kraje są sąsiadami Unii Europejskiej: Serbia i Czarnogóra. Udział w projekcie biorą gminy z 6 krajów, przedstawiciele regionów z 5 krajów i Organizacji Użyteczności Publicznej z 3 krajów.

The Ensure służy zwiększeniu znaczenia liderów lokalnych jako partnerów działających w interesie mieszkańców na terenach wiejskich w kontekście polityki Europejskiej i obywatelstwa Europejskiego. W czasie gdy szybko maleje zainteresowanie obywateli UE, celem tego projektu jest zrozumienie Eurosceptycyzmu i budowanie Europejskiego poparcia poprzez rozpowszechnienie narzędzi demokracji jak również poprzez dostarczenie ich obywatelom.

Projekt dotyczy obecnych problemów rozpowszechnionych wśród mieszkańców terenów wiejskich, takich jak: lokalny rozwój, bezpieczeństwo żywności, etc. Poprzez podejmowanie tych zagadnień wymagających dużego zainteresowania wśród obywateli na terenach wiejskich, projekt ten może wpisywać się w takie kwestie jak: zwiększenie wsparcia Unii Europejskiej, Eurosceptycyzm i obywatelstwo europejskie na terenach wiejskich. Rezultatem tego projektu może być trwałe partnerstwo Ensure Network.

Pierwsze wydarzenie projektu odbyło się w dniach 18-20 października w Słowenii Bystrzyckiej. Jego gospodarz - Development Information Center Slovenia Bistrica zrealizował spotkania informacyjne, warsztaty i praktyki zarządzania projektem. Proszę odwiedzić stronę na FB:

www.facebook.com/ensurenetwork

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, Program Europa dla Obywateli.