Nowy sprzęt dla strażaków

W dniu 31 grudnia 2019 r. miało miejsce uroczyste przekazanie  sprzętu jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku w postaci sześciu kompletów ubrań specjalnych, które służyć będą ochronie osobistej strażaków-ratowników oraz dwóch radiotelefonów nasobnych z ładowarką i akumulatorem.

Sprzęt „Współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek przekazał sprzęt wraz z serdecznymi życzeniami na nowy rok 2020.