Nowy dyrektor Łaskiego Domu kultury

Burmistrz Łasku zamierza powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Łaskiego Domu Kultury Panu Cezaremu Gabryjączykowi na okres od 1 lutego 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.