Nowe nazwy ulic

Począwszy od dnia 4 maja br. w Łasku obowiązują nowe nazwy ulic.

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego  przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miejska w Łasku uchwałą Nr XXX/320/2017 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniła nazwy następujących ulic:

  1. ul. 9 Maja (Dzień Zwycięstwa) na ul. 9 Maja (Dzień Europy),
  2. ul. gen. Berlinga na ul. Inki - Danuty Siedzikówny,
  3. ul. Armii Ludowej na ul. Leśników Polskich,
  4. ul. Janka Krasickiego na ul. Ignacego Krasickiego,
  5. ul. Hanki Sawickiej na ul. Szyszkową,
  6. ul. Róży Luksemburg na ul. Szweycerów,
  7. ul. Pawła Findera na ul. Antoniego Jawornickiego,
  8. ul. Mariana Buczka na ul. ks. Klemensa Malinowskiego.

Zmiana nazw dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.