Nowe działania w ramach projektu

Pierwsze spotkanie uczestników projektu „Europejska Sieć Współpracy i Solidarności na Terenach Wiejskich” odbyło się w Słowenii Bystrzyckiej w dniach 18-20 października 2017 r. W spotkaniu, na którym opisano szczegółowe cele działania oraz podpisano porozumienie partnerstwa wzięli udział przedstawiciele z 14 krajów. Z gminy Łask została oddelegowana Pani Aleksandra Henke pracująca w Urzędzie Miejskim.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców wsi w rozwój solidarnej Europy oraz przygotowanie programu ważnego i bardziej zrozumiałego dla lokalnej społeczności. Chcemy osiągnąć te cele poprzez omawianie tematów istotnych,  takich jak: bezpieczeństwo żywienia, lokalne grupy działania, rozwój lokalny. Rolą partnerów jest udział we wszystkich międzynarodowych spotkaniach projektu, zaangażowanie mieszkańców poprzez przygotowanie jednego wydarzenia lokalnego pomiędzy 1 czerwcem 2018 r. - 1 marcem 2019 r. Następne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w Chorwacji w 2018 r., którego tematem będzie wspólna polityka rolna w nowej perspektywie. Poszukujemy chętnych 2 osób zajmujących się rolnictwem do udziału w spotkaniu. Warunkiem jest biegła znajomość j. angielskiego oraz zawodowe zajmowanie się rolnictwem na terenie gminy Łask. Więcej informacji pod numerem tel. 43-676-83-77.