Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Mieszkańcom Łasku i gminy Łask od 1 lipca szykuje się duża podwyżka opłat za wywóz odpadów komunalnych. Wyjątkiem są osoby samotne. Te na nowych regulacjach skorzystają.

Podczas czwartkowej (6 czerwca) sesja Rady Miejskiej w Łasku, radni ustalili stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zajmującego dana nieruchomość. Przy rodzinach wieloosobowych miesięczna opłata to iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty, czyli liczba osób pomnożona przez 17.

Stawka 17 zł miesięcznie od osoby dotyczy tylko gospodarstw domowych, gdzie odpady są segregowane. W przypadku, gdy segregacji nie będzie, opłata to 34 zł miesięcznie od osoby.

Przypomnijmy, że do tej pory w gminie Łask opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona była od gospodarstwa domowego i jej stawka wynosiła 20 zł od nieruchomości. Dla niektórych oznacza to zatem dość dużą podwyżkę.

Skąd taka duża podwyżka?

W przetargu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, cena okazała się dwa razy wyższa niż poprzednio. Dotychczasowy odbiorca - bełchatowska spółka Eko-Region, poprzednio za 2,5-roczną umowę firma ta wzięła niewiele ponad 7 mln zł. Teraz nowa umowa opiewa na ponad 16,3 mln zł za 2,5 roku. Przypomnijmy, że była to jedyna oferta.

Uzasadnienie burmistrza (video)

 

Źródło: Nasze Miasto