Nowa koncepcja zagospodarowania terenu targowiska miejskiego w Łasku

Wychodząc naprzeciw sygnałom społecznym Urząd Miejski w Łasku w 2020 r. przystąpił do prac nad wypracowaniem koncepcji rewitalizacji obszaru miasta funkcjonującego obecnie, jako targowisko miejskie. Coraz gorszy stan techniczny obiektów znajdujących się na targowisku zmobilizował nas do działań w zakresie poprawy tej przestrzenia miasta. Chcemy żeby przestrzeń była, ładna bezpieczna, przyjazna i zadbana. 

Przygotowano plany, w którym plac targowy, dalej zapewniając funkcje handlowe, będzie mógł jednocześnie w sposób harmonijny, funkcjonalny i zintegrowany pełnić funkcje społeczne. Obszar ten po godzinach handlu oraz w czasie wolnym, zamieni się w przestrzeń do organizacji np.: wydarzeń kulturalnych, działań promocyjnych miasta. Dzięki czemu przestrzeń ta będzie stale żywa, zmienna i wykorzystywana przez mieszkańców. W ramach funkcji poza handlowej na części terenu zostanie stworzony niewielki skwerek zieleni z małą architekturą.

Dzięki opracowanemu programowi funkcjonalno-użytkowemu „Przebudowy targowiska miejskiego” gmina mogła złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW. W przypadku otrzymania dofinansowania planuję się przebudowę targowiska w roku 2022 r.

Mając na uwadze rozwój miasta i czynnik miastotwórczy czyli budownictwo wielomieszkaniowe i zaobserwowane zainteresowanie spółdzielni mieszkaniowej, jak i deweloperów planujących  budowę bloków na terenie Łasku w koncepcji zagospodarowania terenu (od strony ul. Stefana Batorego) zaproponowano także przeznaczenie części działki pod budownictwo wielomieszkaniowe. Z wstępnej koncepcji wynika możliwość wybudowania bloku 5 kondygnacyjnego, który zapewniłby powierzchnię użytkową mieszkań ok. 6400 m2, co daje ok. 105 mieszkań. Oczywiście przewidziane są miejsca parkingowe dla funkcji targowiska jak i budynku wielomieszkaniowego.

W dniu wczorajszym nowe plany zagospodarowania zostały przedstawione części radnym miejskim i zyskały pełną aprobatę naszej koncepcji. Liczymy, że takie rozwiązanie zyska i Państwa akceptację.

 

Lidia Sosnowska

zastępca burmistrza Łasku