Nominacja

Z przyjemnością informuję, że Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów
Polskich nominował „rewitalizację Placu 11 Listopada” w Łasku do nagrody w konkursie
na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, organizowanym we
współpracy ze Związkiem Miast Polskich.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.