Niebawem rusza X edycja Programu Działaj Lokalnie

Od 16 kwietnia 2018 r. w Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Razem” rusza X edycja Programu Działaj Lokalnie.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty w okresie między 1 czerwca 2018 r., a 31 grudnia 2018 r.

W ramach programu można pozyskać granty do 6.000 zł. na projekty mające na celu pobudzanie lokalnej aktywności. A łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 55.000 zł. Wnioski są przyjmowanie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/, który aktywny będzie od 16 kwietnia 2018 r. do 16 maja 2018 r. do godz. 23:59.

Zapraszamy do udziału w programie!

Załączniki: