Nadzwyczajna XXXV sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 17 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się nadzwyczajna XXXV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XXXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum,
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Łasku,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017 – 2027,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Gorczyn,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska, gmina Łask (teren przy drodze powiatowej ul. Batorego),
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska, gmina Łask,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/363/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobroń,
 10. Korespondencja i sprawy różne,
 11. Zakończenie XXXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

 

Wstęp na sesję wolny.

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                              /-/ Robert Bartosik