Nadzwyczajna XXIII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się nadzwyczajna XXIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
  6. Zakończenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Transmisja online z sali obrad prowadzona jest na stronie Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl

 

 

 

                                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                                                    Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                        /-/ Robert Bartosik