Nadzwyczajna XVI sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się nadzwyczajna XVI sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/152/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
  4. Zakończenie XVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

 

 

                                                                                     

 

       Przewodniczący

                                                                                                                       Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                              /-/ Robert Bartosik