Nadzwyczajna XL sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 15.00. w sali nr 18 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14 odbędzie się nadzwyczajna XL sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017 – 2028.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Łask do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii.
  5. Korespondencja i sprawy różne.
  6. Zakończenie XL sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                            Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                               /-/ Robert Bartosik