Nadzwyczajna XIX sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 11 marca 2020 r. (środa) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku,
przy ul. Południowej 1, odbędzie się nadzwyczajna XIX sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Proponowany porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Łasku:
 

1. Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności
    budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Łask za pomocą innego instrumentu płatniczego,
    w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r.
    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
    mieszkalnego.

7. Zakończenie XIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                         Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                             /-/ Robert Bartosik