Nadzwyczajna XII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 1 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się nadzwyczajna XII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.
  5. Korespondencja i sprawy różne.
  6. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

 

                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                                               Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                                   /-/ Robert Bartosik