Nabór wniosków na dofinansowania przy usuwaniu wyrobów azbestowych

Burmistrz Łasku informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dofinansowania w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków, transportem i utylizacją lub odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku do dnia 19 stycznia 2018 roku.