Nabór na stanowisko urzędnicze

Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Finansowym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Finansowym” wraz z danymi osobowymi kandydata (w tym numer telefonu kontaktowego lub aktualny adres e - mail)do dnia 29 stycznia 2018 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 (parter). Decyduje data: stempla pocztowego osobistego dostarczenia  oferty do urzędu.