Muzyka w XVI – wiecznej kolegiacie - 2018 – Przenikanie – II Letni Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Łasku

Data: 
19 sierpień, 2018 - 19:00

„Słońce zamknięte w dźwiękach Południa”
Miejsce: kolegiata łaska
Organizatorzy: Centrum Idei Ku Humanizmowi, gmina Łask
Festiwal jest współfinansowany przez gminę Łask.