Modernizacja w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Łasku przy ul. Jana Pawła II

W dniu 20.08.2014 r. zakończone zostały roboty budowlane mające na celu doprowadzenie do właściwego stanu techniczno-sanitarnego węzły sanitarne w budynku przedszkola. Wymienione zostały piony i urządzenia instalacyjne, przebudowano instalację oświetlenia, wykonano oświetlenie ewakuacyjne, nowe posadzki i okładziny ścian,  zamontowano nowe umywalki, miski ustępowe, brodziki z natryskami oraz szafy wnękowe, lustra i wieszaki. Dzięki inwestycji, dzieci uczęszczające do przedszkola, zyskały pod względem komfortu i estetyki użytkowania łazienek.

Wartość przeprowadzonych robót wyniosła 137 656,03 zł. Wykonawcą robót była firma „WiB” s.c.  S. Węzikowski, J. Byczkowski z Sieradza.

Przedszkole zyskało również nowe ogrodzenie systemowe wykonane z paneli
o konstrukcji stalowej zamocowanej do słupów osadzonych w fundamencie - wszystkie elementy stalowe zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe
i malowanie proszkowo poliestrem. Koszt nowego ogrodzenia to 29 263,47 zł. Wykonawcą ogrodzenia było Przedsiębiorstwo Konsport  z Wodzierad.

Galeria: