Modernizacja targowiska przy placu Szarych Szeregów w Łasku-Kolumnie


 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
 

Operacja pn. „Modernizacja targowiska przy placu Szarych Szeregów w Łasku-Kolumnie” mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez zwiększenie liczby stanowisk handlowych na modernizowanym targowisku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywany wynik operacji: przebudowa targowiska.