Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku

Na terenie gminy Łask realizowana jest jedna z największych inwestycji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz modernizacji i budowy sieci sanitarno-kanalizacyjnej.  

 

(Źródło: 8TVR)