Modernizacja kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej

Trwa pierwsza instalacja rękawa żywicznego w istniejącym kolektorze kanalizacji sanitarnej na ul. Batorego w Łasku. To pierwsza taka instalacja w Łasku realizowana przez firmę Aarsleff w ramach Zadania nr 3 „Modernizacja kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową” projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gm. Łask”, na który otrzymaliśmy łącznie 34,7 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Pierwsze metry rękawa zainstalowane. Łącznie w zakresie tego zadania zmodernizowane zostanie 7,11 km kolektorów. Tak więc sporo pracy jeszcze przed nami…

 

Źródło: MPWiK Łask

 

Źródło: MPWiK Łask