Modernizacja kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej

W dniu 17 stycznia 2019 r. podpisana została umowa na Zadanie nr 3 „Modernizacja kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową". Przetarg wygrała firma Per AArsleff z Warszawy http://www.aarsleffpipe.pl/Pages/home.aspx z kwotą 7 626 000 PLN (brutto). W ramach tego zadania zmodernizowane zostaną metodą bezwykopową kolektory w ul. Żeromskiego, Warszawskiej, Narutowicza, Armii Krajowej, Batorego, Skłodowskiej, Jana Pawła II, Kosynierów, 1-go Maja oraz metodą wykopową w ulicach Czarnieckiego, Broniewskiego, Kasprowicza, Mickiewicza, Okrzei. Łącznie to 7,11 km kanalizacji. To już ostatnie zadanie wchodzące w skład zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gm. Łask” z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej (34,7 mln PLN) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w ramach zadania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach pow. 10 000 RLM. Szczegóły projektu: http://eu.mpwik-lask.pl/

Źródło: MKWiK Łask