Misja gospodarcza do Mińska, Witebska i Orszy (Białoruś). 21-25 marca 2017 r.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają przedsiębiorców oraz samorządy zainteresowane współpracą z rynkiem wschodnim do udziału w misji gospodarczej do Mińska, Witebska i Orszy (Białoruś), która odbędzie się w dniach 21-25 marca 2017 r.

Misja ma charakter wielobranżowy. Głównym celem jest zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Polską i Białorusią, a także prezentacja potencjału gospodarczego województwa łódzkiego oraz wymiana doświadczeń z władzami Obwodu Witebskiego i Mińskiego.

Program misji zakłada wizytację inwestycji polskich firm na Białorusi, spotkania robocze z przedstawicielami władz Obwodu Witebskiego oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach organizowane przy współpracy z Komunalnym Przedsiębiorstwem Konsultingowym Witebskie Regionalne Centrum Marketingu i Witebską Strefą Ekonomiczną, z którymi ŁARR S.A. zawarła umowy o współpracy

Uczestnikami misji gospodarczej będą przedstawiciele przedsiębiorców oraz samorządów z terenu naszego województwa.

Jednym z celów misji jest również podsumowanie dotychczasowych doświadczeń oraz opracowanie planu współpracy pomiędzy województwem łódzkim i obwodem witebskim uwzględniającym aspekty gospodarcze i kulturalne, z związku z powyższym do udziału w misji zostali zaproszeni również członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz radni Sejmiku Województwa Łódzkiego na czele z Panem Przewodniczącym.

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapewnia kompleksową organizację misji, w tym:

 • przelot na trasie Warszawa – Mińsk – Warszawa
 • przejazd na lotnisko na trasie Łódź – Warszawa – Łódź
 • transfer z lotnika do hotelu w Mińsku
 • transport lokalny na trasie Mińsk – Orsza – Witebsk – Mińsk
 • zakwaterowanie w hotelach w Witebsku i Mińsku w dniach 21 – 25 marca 2017 r.
 • organizację spotkań biznesowo-inwestycyjnych z instytucjami oraz firmami z Obwodu Witebskiego oraz Mińskiego we współpracy z Ambasadą RP w Mińsku oraz Centrum Marketingu w Witebsku
 • wyżywienie
 • wieczór regionalny z przedstawicielami władz Obwodu Witebskiego i przedsiębiorcami
 • transport lokalny
 • ubezpieczenie
 • usługi tłumaczenia
 • opiekę organizacyjną podczas trwania wyjazdu.

 

Koszt udziału w misji : 3 000,00 PLN + 23% VAT

Wszystkich zainteresowanych udziałem w misji prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: k_gloc@larr.lodz.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby ŁARR S.A., najpóźniej do dnia 28 lutego 2017 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji dotyczących Państwa udziału w niniejszym wydarzeniu udzieli Izabela Witaszek – Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego tel: 724 544 018, email: i_witaszek@larr.lodz.pl

 

Do pobrania:

Zaproszenie do udziału w misji gospodarczej_Białoruś_21-25.03.2017

Agenda misja Białoruś 21-25.03.2017 r.

Formularz_zgloszeniowy_Bialorus_2017