Mija termin

15 marca mija termin wniesienia I raty podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2019 r. - dla osób fizycznych otrzymujących decyzje ustalające na w/w podatki. Wpłatę należy dokonać na indywidualny rachunek bankowy, podany w decyzji podatkowej.