Międzynarodowy Kongres Miast Ogrodów – KOLUMNA 2017 w oku kamery

W Kolumnie odbył się Międzynarodowy Kongres Miast Ogrodów, którego głównym celem jest promocja dzielnicy i szerzenie idei miast-ogrodów.

 

(Źródło: 8TVR)