LUDLOVE

Jednym z elementów pamiętnego XXII (2018) Jarmarku Łaskiego był Festiwal Kultury Ludowej i Tradycyjnej LUDLOVE.

Dziś Ludlove staje się samodzielnym wydarzeniem, którego już nie możemy się doczekać!

Pierwszego września w Ogrodzie ŁDK stanie scena, a na scenie najlepsi artyści. Wszystko w klimacie folku. Bo My Folklor!

Ramowy program festiwalu:

  • 13:00 – Mali Grabianie / Grupa Skrzypcowa SUZUKI /
  • 13:30 – Kapela Sędziej / koncert /
  • 15:00 – Zespół Pieśni i Tańca Dzieci z Doliny Grabi / koncert /
  • 16:00 – Spektakl Średniowiecznego Teatru Jarmarcznego REBELIA
  • 17:00 – Dzikie Jabłka / koncert /
  • 19:00 – Mandorla / koncert /
  • 20:30 – Dźwięki Ziemi i Przestrzeni / koncert, “kąpiel w dźwiękach” /

A ponadto: produkty regionalne, stanowiska rzemieślnicze, ludowy plac zabaw oraz warsztaty śpiewu białego.

______________________________________________________
Organizatorem festiwalu jest Młodzieżowa Grupa Działania – Powiat Łaski

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: “Europa inwestująca w obszary wiejskie”