Kwalifikacja wojskowa w roku 2020

Zgodnie z obwieszczeniem nr 26/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej w 2020 r. na obszarze województwa łódzkiego  informujemy, że w okresie od dnia 4 lutego do dnia 18 lutego 2020 r. w godz. 8.00 – 14.00 w Łasku w lokalu przy ulicy Warszawskiej 13 (budynek po byłym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2) przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla obszaru powiatu łaskiego. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej będące mieszkańcami gminy Łask, mają wyznaczony termin stawiennictwa w okresie od 4 do 11 lutego (mężczyźni) oraz 17 lutego (kobiety).